Grosz dla zwierzaka!

Dzieci z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu po raz kolejny aktywnie włączyły się w zbiórkę pieniędzy (groszy) na elbląskie schronisko dla zwierząt. Akcję zorganizowała Gminna Koalicja na Rzecz Rozwoju Bibliotek. Dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci od 1.11.2013r do 15.01 2014r przynosiły do przedszkola „grosze” i gromadziły je w specjalnie do tego przygotowanych puszkach. Zebrane pieniądze zostały przekazane kierownikowi Biblioteki Publicznej w Dzierzgoniu Pani E. Lipskiej. Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w tak szczytny cel akcji i pomóc potrzebującym zwierzętom.

W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu