top


GOŚCIE Z PARKU KRAJOBRAZOWEGO Z WIZYTĄ W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU

Dnia 23 kwietnia przedszkolaków odwiedziła Pani Alina Rodziewicz, leśnik i biolog z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z Jerzwałdu. Nasz gość w prawdziwym leśniczym mundurze, zaprezentował się niezwykle dostojnie. Pani Alina przekazała naszym podopiecznym bardzo dużo wiadomości na temat ochrony przyrody. Dzieci miały możliwość poznania różnych owadów oraz innych mieszkańców drzew. Oprócz tego, pani leśnik opowiedziała przedszkolakom bajkę, pt: „O lipie”, która bardzo zaciekawiła nasze dzieci i była ważnym przykładem dotyczącym ochrony przyrody. Poza tym uświadomiła dzieciom, dlaczego drzewa są tak ważne w życiu zwierząt, owadów i ludzi.

Nie była to pierwsza wizyta pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych z Jerzwałdu, gdyż jesienią tego roku szkolnego, nasze przedszkole odwiedzili arboryści.

Dla widomości zainteresowanych- arborysta w terminologii angielskiej nazywany jest również „ chirurgiem drzew”. Jest to zawód polegający na pielęgnacji drzew metodą alpinisty, bez użycia ciężkiego sprzętu. Arborysta zajmuje się pojedynczymi drzewami, a nie całym kompleksem leśnym.

Wówczas przedszkolaki obserwowały badanie drzew, głównie akacji rosnących na terenie przedszkola oraz miały możliwość zapoznania się z pracą arborysty.

Cieszymy się z tego, że Przedszkole nawiązało kontakt z Zespołem Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich. Dzieci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę na temat przyrody ożywionej, ale również biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych w Jerzwałdzie.

M. Bernacka, M. Sugalska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu