FESTYN RODZINNY W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU

Od wielu lat w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu organizujemy Festyn Rodzinny. W tym roku szkolnym piknik w gronie rodzinnym odbył się dnia 28 maja. Celem spotkania była integracja społeczności przedszkolnej czyli dzieci i rodziców oraz środowiska lokalnego. Przybyłych gości zabawiały specjalnie na tę okazję zaproszone klauny oraz dobra muzyka. Wiele osób, małych i dorosłych brało udział w różnych konkurencjach sprawnościowych oraz wokalnych. Podczas rodzinnego spotkania zajadano się kiełbaskami z grilla i chętnie goszczono się w przedszkolnej kawiarence. Dzieci były zadowolone, tańczyły, śpiewały oraz wesoło biegały z pomalowanymi twarzami.

Wszyscy dobrze się bawili i cieszyli, że pogoda nie zepsuła nam imprezy.

Mariola Sugalska
Patrycja Ptak


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu