FESTIWAL PIOSENKI

Dzieci z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu w czasie swojego pobytu w przedszkolu uczestniczą w wielu różnorodnych przedsięwzięciach. Po trzech latach organizacji Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych w tym roku szkolnym nauczycielki zorganizowały Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wiosenne Nutki”, którego celem była możliwość prezentacji osiągnięć i zdolności oraz rozbudzenie uczucia radości i świetnej zabawy.

W konkursie brały udział wszystkie grupy wiekowe. Nauczycielki wspólnie z rodzicami przygotowały dzieci do występów na scenie ucząc piosenek oraz przygotowując stroje dla występujących. Dzieci bardzo przeżywały swoje występy oraz kibicowały swoim kolegom i koleżankom. Mimo, że festiwal odbywał się w godzinach przedpołudniowych cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców. Jury miało nie lada problem z wyłonieniem zwycięzców, dlatego też wszyscy otrzymali nagrody. Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Jarosławowi Drwiędze za udostępnienie auli w Zespole Szkół w Dzierzgoniu, gdzie odbył się festiwal.

Za pomoc w organizacji Festiwalu dziękują organizatorki: Wiesława Machlik, Krystyna Szewczun i Barbara Koszewska.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu