top


Festiwal Dzieciecej Poezji Śpiewanej

Dnia 22 Maja w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbył się Festiwal Dziecięcej Poezji Śpiewanej. Celem festiwalu było propagowanie takiego gatunku muzycznego jakim jest poezja śpiewana, a także rozwijanie talentu wokalno – muzycznego wśród dzieci. Na scenie zaprezentowały się wszystkie grupy przedszkolne, które przedstawiły wybrany przez siebie utwór literacki w formie poezji śpiewanej. Wybierane najczęściej utwory pochodziły z twórczości znanego polskiego poety Jana Brzechwy. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w festiwalu oraz słodycze

Organizatorzy:
M. Zapała
D. Zima
A. Lewandowska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu