Dzień Żółty w Przedszkolu

28.10.2010r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu został zorganizowany Dzień Żółty, który zapoczątkował obchody święta kolejnych kolorów tęczy. Jest to związane z realizacją programu pt: \"Tęczowa matematyka\", który w tym roku został zatwierdzony do pracy dydaktycznej z dziećmi. Wiele radości sprawiło dzieciom możliwość ubrania się na żółto. Wszystkie zabawy, zajęcia oraz posiłki w tym dniu wiązały się z tym kolorem.

Organizatorki: L. Królikowska, I. Nowak, P. Ptak, M. Szewczun


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu