top


DZIEŃ ZIEMI W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU.

SOS dla ZIEMI

W tym roku w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu obchody Święta Ziemi przebiegały nieco inaczej. Zaproszono Pana Leśniczego, Mariana Maślankę, który wzbogacił wiedzę dzieci o lesie i rozbudził zainteresowania przyrodnicze naszych przedszkolaków.

22 kwietnia 2010r. w ekologicznym happeningu wzięły udział wszystkie grupy wraz z nauczycielkami, prawie wszyscy w ubraniach zielonych. Na początku odbył się krótki apel, który rozpoczął się hymnem naszego przedszkola „Tęcza cza, cza, cza”. Były również wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej. Dzieci złożyły Przyrzeczenie Małych Ekologów a wspólny śpiew piosenek: „Ziemia to wyspa zielona” oraz „SOS dla Ziemi” zintegrował uczestników, wzbudzając aplauz i entuzjazm. Następnie wszyscy uczestnicy tworząc „Pochód Zielonych” i skandując hasła ekologiczne - „Szanuj zieleń”, „Chroń przyrodę”, „Oszczędzaj wodę”, „Segreguj śmieci” itp. oraz niosąc transparenty i zielone rekwizyty wyruszyli ulicami miasta. Podczas przemarszu przedszkolaki rozdawali przechodniom ulotki: „Przedszkolaki wołają – „SOS dla ZIEMI !”

Zorganizowany został również konkurs pt.„Przedszkolna Fabryka Zabawek”. Każda grupa wykonała po jednej zabawce z odpadków. Prezentacja prac odbyła się w holu przedszkola. Wszystkie prace były bardzo ładne, więc komisja konkursowa przyznała nagrody każdej grupie. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody dzięki akcji dofinansowanej przez UM Dzierzgoń.

Inicjatywa ta, pozwoliła pogłębić integrację dzieci naszego przedszkola, uwrażliwiła dzieci na problem ochrony środowiska oraz była okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielkami.

Dziękujemy Pani J. Szewczun za wsparcie finansowe, które posłużyło na zakup nagród rzeczowych dla naszych przedszkolaków za udział w konkursach.

Tekst opracowały nauczycielki odpowiedzialne za organizację imprezy:
M. Bernacka i W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu