Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

DZIEŃ ZIEMI W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU.

SOS dla ZIEMI

W tym roku w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu obchody Święta Ziemi przebiegały nieco inaczej. Zaproszono Pana Leśniczego, Mariana Maślankę, który wzbogacił wiedzę dzieci o lesie i rozbudził zainteresowania przyrodnicze naszych przedszkolaków.

22 kwietnia 2010r. w ekologicznym happeningu wzięły udział wszystkie grupy wraz z nauczycielkami, prawie wszyscy w ubraniach zielonych. Na początku odbył się krótki apel, który rozpoczął się hymnem naszego przedszkola „Tęcza cza, cza, cza”. Były również wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej. Dzieci złożyły Przyrzeczenie Małych Ekologów a wspólny śpiew piosenek: „Ziemia to wyspa zielona” oraz „SOS dla Ziemi” zintegrował uczestników, wzbudzając aplauz i entuzjazm. Następnie wszyscy uczestnicy tworząc „Pochód Zielonych” i skandując hasła ekologiczne - „Szanuj zieleń”, „Chroń przyrodę”, „Oszczędzaj wodę”, „Segreguj śmieci” itp. oraz niosąc transparenty i zielone rekwizyty wyruszyli ulicami miasta. Podczas przemarszu przedszkolaki rozdawali przechodniom ulotki: „Przedszkolaki wołają – „SOS dla ZIEMI !”

Zorganizowany został również konkurs pt.„Przedszkolna Fabryka Zabawek”. Każda grupa wykonała po jednej zabawce z odpadków. Prezentacja prac odbyła się w holu przedszkola. Wszystkie prace były bardzo ładne, więc komisja konkursowa przyznała nagrody każdej grupie. Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody dzięki akcji dofinansowanej przez UM Dzierzgoń.

Inicjatywa ta, pozwoliła pogłębić integrację dzieci naszego przedszkola, uwrażliwiła dzieci na problem ochrony środowiska oraz była okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielkami.

Dziękujemy Pani J. Szewczun za wsparcie finansowe, które posłużyło na zakup nagród rzeczowych dla naszych przedszkolaków za udział w konkursach.

Tekst opracowały nauczycielki odpowiedzialne za organizację imprezy:
M. Bernacka i W. Machlik

Wróć