top


Dzień Ziemi

UROCZYSTE OBCHODY DNIA ZIEMI W PRZEDSZKOLU

 

Ekologia - mądre słowo,
a co znaczy? - powiedz, sowo! 
Sowa chwilkę pomyślała 
i odpowiedź taką dała:
To nauka o zwierzakach, 
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach 
o wzajemnych powiązaniach 
między nimi, bo to wszystko 
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować

-powiedziała mądra sowa!

Nieraz trzeba ruszyć głową

Aby mądrze żyć i zdrowo.

Tu przykłady poznasz liczne

Co znaczy: ekologicznie        

                    /D. Klimkiewicz/

 

          Międzynarodowy Dzień Ziemi w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbył się dnia 21 kwietnia i był pod hasłem „ PIĘKNA  JEST   NASZA ZIEMIA”. Gospodarzami spotkania były dzieci 3-4 letnie z  grup „ Czerwone Biedronki” i „Zielone Żabki”, które przedstawiły część artystyczną o tematyce dbania o środowisko i czyste powietrze wokół nas.   Podczas uroczystości przedszkolaki wykazały się dużą znajomością wiedzy w zakresie segregowania śmieci i dbałości o otaczającą nas przyrodę, szczególnie w działaniach praktycznych oraz prezentując piosenki przyrodniczo-ekologiczne podczas Festiwalu.

    Za przepiękne występy dzieci otrzymały wspaniałe nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Dzierzgoniu. Były to ciekawe książki oraz układanki, rozwijające u dzieci postawy proekologiczne.

               Także w Dniu Ziemi każde dziecko chętnie przyniosło do przedszkola zakupioną przez rodziców roślinkę zielną lub kwiatową. Kwiatki przyozdobiły nasz ogród przedszkolny, natomiast zioła, dzieci posadziły w grupowych klombach, przygotowanych  ze skrzynek po jabłkach w ramach recyklingu.

         Dzięki takim przedsięwzięciom, jak Dzień Ziemi, uczymy dzieci zgodnego współdziałania w zespole, integrujemy grupy przedszkolne i rodziców, jak również kształtujemy świadomość ekologiczną oraz  ideę ochrony środowiska, dzieci poznają nazwy kwiatów i roślin zielnych, a także poznają smaki degustując niektóre z nich.

        Organizatorki dziękują rodzicom za zakupienie roślin i P. Mateuszowi Marszałek, który był obecny na uroczystości  i uwiecznił nasze spotkanie na zdjęciach.

                                                        - Małgorzata Bernacka i Mariola Sugalska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook