top


DZIEŃ OTWATRY W PRZEDSZKOLU

Od wielu lat w Tęczowym Przedszkolu organizujemy Dzień Otwarty dla naszych przyszłych przedszkolaków. W tym roku takie spotkanie odbyło się dnia 22 stycznia. Celem spotkania było poznanie placówki przedszkolnej, sal zabaw oraz zapoznanie się z nauczycielkami i ze swoimi rówieśnikami.

Cieszy nas fakt, iż dzieci nieuczęszczające jeszcze do przedszkola, bardzo chętnie brały udział w różnych zabawach przygotowanych przez panią Patrycję S. i panią Darię Z.

Sam pobyt w przedszkolu i interesujące zabawy sprawiły wiele radości nie tylko dzieciom, ale również przybyłym rodzicom. Każdy z zaproszonych gości mógł samodzielnie wykonać upominek dla swojej babci i dziadka z okazji przypadającego w styczniu Ich Święta.

Spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem oraz podziękowaniem w postaci dyplomów Dla Przyszłych Przedszkolaków naszej placówki.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook