Dzień otwarty w Przedszkolu

Dnia 20 stycznia 2011r. panie Mariola S. i Małgosia J. zorganizowały Dzień Otwarty w Tęczowym Przedszkolu pod hasłem: \"Tęczowe zabawy małych i dużych\". Dzieci wraz z rodzicami integrowały się podczas zabaw w kole, zajęć plastycznych i wspólnego poczęstunku. Na zakończenie każde dziecko otrzymało Dyplom Przedszkolaka i cukierki.

Dzień otwarty ma na celu zapoznanie dzieci, które nie są objęte wychowaniem przedszkolnym z budynkiem przedszkola, salą zabaw, pracownikami oraz integracją rodziny.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu