Dzień otwarty

Dnia 07.02.2012r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbył się Dzień Otwarty dla dzieci w wieku od 3-5 lat nieuczęszczających do przedszkola.

Dzieci miały możliwość poznania sali zabaw oraz wspólnej zabawy z rodzicami podczas zajęć plastycznych i muzyczno-rytmicznych. Z uwagi na duży mróz frekwencja nie była zbyt duża. Mimo to dzieci, które przybyły miło spędziły czas i z uśmiechem na twarzy żęgnały się z przedszkolem


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu