top


Dzień niebieski

Kolejnym \"Tęczowym dniem\" był DZIEŃ NIEBIESKI, który obchodziliśmy 17.02.2012r. wraz z Tęczowym Dniem Poezji. Spotkanie rozpoczęliśmy naszym tęczowym hymnem. Następnie obejrzeliśmy interesujące inscenizacje wierszy J. Brzechwy \"Leń\" i J. Tuwima \"Abecadło\" w wykonaniu dzieci z grupy \"Motyle\"

Aby dowiedzeć się co jest, a co może być niebieskie układaliśmy puzzle, które otrzymaliśmy w tajemniczych kopertach.

Ciekawie \"wypadły\" prezentacje naszych grup, mieliśmy okazję popisać się wykonanymi wcześniej opaskami.

Karnawałowy taniec zakończył nasze wspólne spotkanie z kolorem blue.

L. Królikowska i I. Nowak


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu