top


Dzień Kobiet

Ósmego marca w naszym przedszkolu miła atmosfera panowała już od rana. Chłopcy szczególnie starali się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo miłym.

Obchody tego przyjemnego dnia miały swoje zwieńczenie w uroczystości, podczas której dzieci z grup: Błękitne Rybki, Żółte Pszczółki, Zielone Żabki prezentowały swoje umiejętności wokalno – recytatorsko – taneczne.

Wszystkie kobiety zarówno te duże, jak i te małe otrzymały serdeczne życzenia i papierowy kwiatek. I pomimo, iż pogoda za oknem nie była przyjemna to w przedszkolnych salach panował ciepły, pogodny i wesoły nastrój.

 

 Organizatorki L. Królikowska I. Nowak M. Sugalska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu