top


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Co roku dnia 14 października wszystkie placówki związane z oświata, świętują Dzień Edukacji Narodowej.

W tym roku program artystyczny przygotowały dzieci 6-letnie z grupy Rybki pod okiem p. Małgorzaty Jabłońskiej i p. Mirosławy Zapała. Troszkę inaczej, bo na wesoło zaprezentowane zostało przedszkole. Trzy dziennikarki zadawały rozmaite pytania, aby otrzymać odpowiedź; Jakie jest nasze przedszkole? Wszyscy zebrani z zaciekawieniem słuchali kolejnych odpowiedzi dzieci na powyższe pytanie. Przy okazji co niektóre rozbawiły nas do łez. Wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola występ się podobał o czym świadczyły gorące owacje, a dzieci uświadomiły sobie rolę i znaczenie pracy nauczyciela oraz nabrały przekonania o dużej roli nauczyciela w życiu każdego dziecka.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook