top


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Wykształcenie to dobro,

którego nic nie jest

w stanie nas pozbawić”

 

14 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego dzieci z grupy „Niebieskie Smerfy” pod kierunkiem swoich pań, zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Z dumą i godnością dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i prezentowały tańce. Złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola - życzyły zdrowia, zadowolenia oraz pomyślności i cierpliwości. W podziękowaniu za pracę, opiekę i oddanie, wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola i gościom – paniom emerytkom oraz Pani sekretarz - upominki w postaci laurek. Do życzeń dołączyła się Pani dyr. B. Koszewska, która życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola. Głos zabrała również Pani sekretarz Alicja Podlewska składając życzenia w swoim imieniu i Pani Burmistrz wszystkim pracownikom.

Atmosfera była miła i serdeczna a występ przedszkolaków uświęcił ten szczególny i świąteczny dzień.

W. Machlik, D. Zima


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu