DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU

„Dziś składamy życzeń moc:

Niech pedagogiczne ciało,

Ku sukcesom kroczy śmiało!

Drogie Panie, miejcie cierpliwości wiele,

Aby znosić bez paniki,

Nasze psoty i wybryki!”

 

Tymi słowami wdzięczni 6-latkowie rozpoczęli uroczysty apel, podczas którego złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola , a w szczególności gronu pedagogicznemu za trud w nauczaniu i wychowaniu.

Dzieci z gr. „ Błękitne rybki” pod kierunkiem swoich pań, zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Z dumą i godnością recytowały wiersze, śpiewały piosenki i życzyły zdrowia, zadowolenia oraz pomyślności i cierpliwości oraz aby takich wychowanków, każdy nam zazdrościł . Natomiast w podziękowaniu za pracę, opiekę i oddanie, wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola „słodkie bukieciki”.

Do życzeń dołączyła się także Pani dyr. B. Koszewska, która wręczyła nagrody niektórym pracownikom Tęczowego Przedszkola, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym zaś wyróżnionym nauczycielom przyznała nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy wychowawczo dydaktycznej, opiekuńczej oraz wzorowa realizację zadań statutowych.

Atmosfera była miła i serdeczna a występ przedszkolaków jeszcze bardziej uświęcił ten szczególny i świąteczny dzień.

organizatorki M. Bernacka, I. Nowak


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu