Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2011 roku jak co roku w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu obchodzono DEN. Uroczysty apel został przygotowany przez dzieci z grupy „Iskierki”, „Wiewiórki” i „Słoneczka”. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze pt. „Dzień Nauczyciela”, „Ile…” Cz. Kuriaty oraz podziękowania za wkład pracy, trud i poświęcenie dla wszystkich pracowników naszego przedszkola. Piosenki na uroczystości zostały zaśpiewane przez wszystkich przedszkolaków. Dzieci biorące w przedstawieniu zachowały się jak prawdziwi artyści – bez tremy, zdenerwowania.

W podziękowaniu za swoją pracę, dobroć, oddanie wszyscy pracownicy obdarowani zostali kolorowymi kotylionami.

Po wręczeniu upominków głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Koszewska, która odczytała w imieniu Pana Burmistrza Kazimierza Szewczuna życzenia „W tym świątecznym dniu serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi – wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi w placówkach oświatowych gminy Dzierzgoń.”

Na koniec dzieci jak i pracownicy przedszkola zostali poczęstowani słodkim wafelkiem, który wszystkim bardzo smakował.

Organizatorki: W. Czechowska, M. Jabłońska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu