Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2011 roku jak co roku w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu obchodzono DEN. Uroczysty apel został przygotowany przez dzieci z grupy „Iskierki”, „Wiewiórki” i „Słoneczka”. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze pt. „Dzień Nauczyciela”, „Ile…” Cz. Kuriaty oraz podziękowania za wkład pracy, trud i poświęcenie dla wszystkich pracowników naszego przedszkola. Piosenki na uroczystości zostały zaśpiewane przez wszystkich przedszkolaków. Dzieci biorące w przedstawieniu zachowały się jak prawdziwi artyści – bez tremy, zdenerwowania.

W podziękowaniu za swoją pracę, dobroć, oddanie wszyscy pracownicy obdarowani zostali kolorowymi kotylionami.

Po wręczeniu upominków głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Koszewska, która odczytała w imieniu Pana Burmistrza Kazimierza Szewczuna życzenia „W tym świątecznym dniu serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi – wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi w placówkach oświatowych gminy Dzierzgoń.”

Na koniec dzieci jak i pracownicy przedszkola zostali poczęstowani słodkim wafelkiem, który wszystkim bardzo smakował.

Organizatorki: W. Czechowska, M. Jabłońska

Wróć