top


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 i 9 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji nasze przedszkolaki, aby uczcić ten dzień odwiedziły Panie pracujące w Bibliotece Miejskiej w Dzierzgoniu. Przedszkolaki z wielką radością gościły w magicznym dla nich miejscu choć nie była ich to pierwsza wizyta. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły Paniom laurkę oraz kwiatki, złożyły życzenia z okazji święta Biblioteakrza, życząc satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Bardzo dziękujemy za poświęcny czas naszym przedszkolakom, za wspaniałe zajęcia, w których nasze dzieci biorą chętnie udział.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2023 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu