Czytajmy dzieciom

04 marca 2011r. nasze przedszkole gościło pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sztumie. Panie przyjechały do nas promować akcję \"Cała Polska czyta dzieciom\" . Przedstawiły bajkę pt. \"Cudaczek Wyśmiewaczek\". Kolorowe stroje wywołały u dzieci wiele radości, a wysłuchana bajka dużo je nauczyła. Panie zachęciły do czytania dzieciom bajek oraz poznania dalszych przygód \"Cudaczka Wyśmiewaczka\".


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu