Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu


„Błękitne Rybki”

Wychowawca
mgr Patrycja Sidor
Błękitne Rybki
Galeria grupy

Wycieczka do Jerzwałdu
Poznajemy życie pszczół
Zdrowo się odżywiamy

O szerokim spectrum edukacyjnej i wychowawczej roli bajek mówi się wiele. Uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu, Patrycja Brzyska, Kornelia Szota oraz Rozalia Drogosz, pod kierunkiem p. Sylwii Kamińskiej, podjęły w ramach projektu edukacyjnego niezwykle istotne zagadnienie, a mianowicie : Jak na nawyki żywieniowe dzieci wpływają bajki ? W tym celu dziewczęta zapoznały z prezentowaną w telewizji oraz Internecie ofertą tego typu przekazu kierowaną do dzieci. Ostatecznie za podstawę swoich dalszych działań w ramach projektu wybrały poczciwego Misia Uszatka w odcinku pt.”Motorek”. Treści zawarte w tym fragmencie bajki mówiące o roli zdrowych posiłków, o istocie śniadań, o wpływie słodyczy na zdrowie pozwoliły dziewczętom skonstruować scenariusz zajęć dla grupy sześciolatków „Błękitne rybki”. Konsultacje z p. Małgorzatą Jabłońską, nauczycielką tej grupy, umożliwiły dziewczętom opracowanie i przeprowadzenie pełnych zajęć w tej grupie wiekowej. Przebrane za postacie z bajki Patrycja, Kornelia i Róża, po uprzednim zaprezentowaniu dzieciom odcinka pt.„Motorek”, przeprowadziły z „Błękitnymi rybkami” rozmowę dotyczącą właściwych nawyków żywieniowych. Przeplatały prowadzone zajęcia zabawami ruchowymi, podczas których dzieci wykazywały nieopisaną aktywność. Dziewczęta zadbały także o wzbogacenie zajęć o działalność twórczą dzieci, która służy nie tylko rozbudzaniu kreatywności, ale także doskonale utrwala poznane treści. Wszystkie dzieci za ogromnym wkład w wykonanie pracy plastycznej zostały nagrodzone balonikiem, co także wniosło wiele radości i wywołało uśmiech na buźkach przedszkolaków. „Nie było łatwo” – to opinia samych dziewcząt. Stwierdziły również : „Praca nauczycielki przedszkola, to naprawdę trudna rola”. Poradziły sobie jednak dobrze i osiągnęły założone w projekcie cele. Utwierdziły się w przekonaniu, że wiek przedszkolny, to czas, kiedy dzieci jak gąbki chłoną docierające do nich treści. To również okres, kiedy najsilniej kształtują się nawyki żywieniowe i pozostają najczęściej takimi w dorosłym życiu. Zatem warto wykorzystywać bajki w uczeniu maluchów dbałości o własne zdrowie poprzez właściwe nawyki żywieniowe. Warunek jest jednak oczywisty, to świadomi i odpowiedzialni dorośli muszą uważnie dokonywać doboru bajek i niesionych przez nie treści, nim zetkną się z nimi dzieci.

Małgorzata Jabłońska i Sylwia Kamińska