BIEG PAPIESKI

Dzieci z Tęczowego Przedszkola uczestniczyły w XI BIEGU PAPIESKIM organizowanym przez Gimnazjum im Jana Pawła II w Dzierzgoniu. Tak jak w ubiegłym roku dziesięcioro naszych wychowanków wystartowało na dystansie dostosowanym do ich możliwości. Pozostałe dzieci dopingowały kolegom i koleżankom. W tym roku wraz z dziećmi biegła Pani Małgosia Sz. Po dotarciu na metę nastąpiło uroczyste wręczenie nagród. Na podium stanęli wszyscy biorący udział w biegu mali sportowcy, którzy z dumą odbierali medale za udział w XI BIEGU PAPIESKIM.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Organizatorom dziękujemy za poczęstunek i miłą atmosferę.

W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu