BAJKA „SPORTOWE ŻYCIE CZYLI JEŻ KONTRA JEŻOZWIERZ”

12 października nasze przedszkole odwiedzili artyści z grupy AMUZADO z Brzeszcza prezentując nam widowisko artystyczne pt. „ SPORTOWE ŻYCIE czyli JEŻ kontra JEŻOZWIERZ”. Spektakl miał na celu propagowanie zdrowia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Ukazana została istota tolerancji, szacunku dla przeciwnika i wiara we własne możliwości. Inscenizacja zachęca widzów do aktywności fizycznej a tym samym ukazuje najmłodszym alternatywne wzorce spędzania czasu wolnego.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu