BAJKA O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

   Dnia 26 kwietnia przedszkolaki z Tęczowego Przedszkola  na zaproszenie nauczycielki Pani Marioli Lewandowskiej gościły w Szkole Podstawowej w Dzierzgoniu. W sali gimnastycznej oglądały piękną bajkę związaną z Światowym  Dniem Ziemi, w wykonaniu uczniów z klasy II pt. „ Królowa Róża i Ekoludki” . Przedstawienie było bardzo ciekawe i pouczające, ponieważ miało na celu kształtowanie świadomości ekologicznej oraz  kształtowanie postaw proekologicznych.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu