top


Akcja 19 dni bez Przemocy

Przedszkolaki również włączyły się w akcję 19 dni bez Przemocy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu. Przez cały tydzień tworzyliśmy plakaty, prowadziliśmy pogadanki na temat Przemocy. Dziś gościliśmy panią Annę Nadachewicz oraz panią Ewę Rogalę, które podsumowały wszystkie informacje na ten temat. Ponadto wspaniałym nawiązaniem omawianych treści jest jutrzejsze święto - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Pamiętajmy "Kiedy śmieje się dziecko,śmieje się cały świat".

Serdecznie dziękujemy


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2022 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu