top


11 Przegląd Twórczości przedszkolnej i szkolnej pt. Piękno mowy ojczystej

Dnia 20.02.2020r. odbył się 11 Przegląd Twórczości przedszkolnej i szkolnej pt. "Piękno mowy ojczystej" zorganizowanego przez Gminną Koalicję na Rzecz Rozwoju Bibliotek, w skład której wchodzą wszystkie placówki oświatowe w gminie Dzierzgoń oraz Urząd Miejski, Dzierzgoński Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu. W nawiązaniu do święta ochodzonego 21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, nasze spotkanie miało na celu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego

 


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook