top


„Nauczyciel z pasją” IX FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w Dzierzgoniu

25 kwietnia 2015 r. gościliśmy u siebie w Dzierzgoniu nauczycielki z zaprzyjaźnionych przedszkoli. W auli Zespołu Szkół im. C.K. Norwida odbyło się bowiem IX FORUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO pt. „Nauczyciel z pasją”. W Forum wzięły udział nauczycielki przedszkoli z powiatu sztumskiego oraz przedszkola w Starym Polu i Nowym Stawie.

Celem tej imprezy było doskonalenie i poszerzanie wiedzy merytorycznej, jak i wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela przedszkola. Dzielenie się swoją wiedzą i pasją, której nauczycielkom przedszkola nie brakuje. Nauczyciel pracujący z pasją, to pracowity i praktyczny człowiek, który zna swój zawód i lubi swoich podopiecznych. Drzemią w nim niezgłębione pokłady intelektualnej i emocjonalnej energii, dzięki którym nigdy nie przestaje się uczyć. Kompetencje nauczyciela z pasją wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie standardowego kształcenia zawodowego. Wymagają ciągłego doskonalenia, uzupełniania i poszukiwania, dlatego chętnie uczestniczy w wielu formach doskonalenia.

W trakcie IX Forum Wychowania Przedszkolnego zorganizowanego przez Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu odbyły się wykłady dotyczące włączenia języka nowożytnego do działań przedszkola prowadzone przez p. Jadwigę Pytlarczyk oraz wykład dotyczący neurodydaktyki „Mózg małego dziecka” prowadzony przez p. Mirosławę Sakłak i Barbarę Jaszczołt. Nauczycielki wzięły również udział w warsztatach zorganizowanych przez firmę Astra prowadzonych przez Patrycję Grossman. Na zakończenie forum miały możliwość poznania twórczości p. Małgosi Krauze z „Artystycznej Przystani” w Dzierzgoniu.

Wszystkim gościom i uczestnikom Forum serdecznie dziękujemy za przybycie. Rodzicom naszych wychowanków za pyszne ciasta i pomoc: p. I. Lenart, p. E. Michalska, p. S. Żelesławska, p. K. Skorwrońska, p. A. Drzewiecka, p. E. Chwesiuk, p. E. Pierzchała, p. Liszewska, p. J. Brzezińska, p. J. Tomczyk, p. P. Panuś, p. S. Grzmil, p. K. Keńska, p. N. Orzoł, p. K. Wąsowska, p. K. Szreder, p. M. Parafjanowicz, p. W. Czechowska. Serdecznie dziękujemy p. Jarosławowi Drwiędze za udostępnienie auli oraz p. Sylwii Mańkowskiej i pracownikom Zespołu Szkół. Dziękujemy również wszystkim pracownikom naszego przedszkola za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

Organizatorki - Barbara Koszewska i Krystyna Szewczun - dyrekcja Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu